بیاد اول مظلوم روزگار و مردم مظلوم خرمشهر
 ای کاش هر روز در خرمشهر,سوم خرداد بود

هشت سال برایش جنگیدند و شهید شدند تا دوباره به خاک وطن برگشت

اما امروز در قبال آن چه دارد ؟ در قبال آن همه مقاومت و از خودگذشتگی مردم چه دارد ؟

هیچ !!!!!!!!!!!!!!!

امروزه مردم خرمشهر حتی از مردگان در گور نیز غریب ترند , حداقل هفته ای یک بار به دیدار مزار مردگان میروند اما فقط سالی یک بار به یاد می آورند که خرمشهر و مردمش هستند ! فقط سوم خرداد که می شود شهر را آزیین می بندند تا خرمشهر در چشم میهمانانی که از گوشه کنار کشور و فقط برای خوردن و پاشیدن دعوت می شوند زیبا و خوشایند آید !

مردم خرمشهر هیچ گونه تفریحی ندارند , تنها تفریح سالمشان قدم زدن کنار کارون است که فقط با دیدن و ضع آن حسرت می خورند . مردم خرمشهر فقط زنده هستند و گرنه هیچ زندگی نمی کنند !!!

در گوشه کنار شهر خرابی های حاصل از این جنگ 8 ساله به چشم می خورد و هنوز بعد از گذشت 22  سال بازسازی نشده اند ! آیا دستمزد خرمشهر,مردمش و خون هایی که برایش ریخته شد باید این باشد ؟؟؟

واقعا زندگی در خرمشهر یک جهاد است زیرا مردمش حتی از حداقل های یک زندگی هم بهرمند نیستند

بی کاری,فقر و تنگدستی,عدم رفاه و آرامش , ..... در خرمشهر بیداد میکند و هیچ کس به فکرش نیست !!!! به واقع چرا باید این چنین باشد ؟؟؟ مگر 8 سال برای بدست آوردند نجنگیدند ؟ خون ندادند ؟ آواره نشدند ؟

چرا باید سرنوشتش این گونه باشد ؟!

فقط سوم خرداد است که به یاد می آورند خرمشهری هم هست !!!!

ای کاش هر روز در خرمشهر,سوم خرداد بود

 

 فراز منصوری راد - خرداد 1390

 

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱  |
 یادی از انتفاضه ۱۹۹۱ (انتفاضه شعبانیه) شیعیان عراق

مردم عراق نزدیک به چهل سال است که روی آرامش و امنیت به خود ندیده اند.

کودتا چیان یکی پس از دیگری زمام امور را در دست می گرفته و در پی تحقق سیاستهای اربابان خود، آسایشی را که مردم عراق تا اندازه ای از آن بهره مند بودند، از میان می بردند. تا اینکه بعثیان با کودتای خود بر علیه عبدالرحمن عارف در سال ۱۹۶۷ میلادی ، زمام امور عراق را به دست گرفتند.

در سه دهه اخیر و در پی به حکومت رسیدن دولت کودتاچیان در عراق، جوانان کم خرد و بی فرهنگ و خشن و به دور از آگاهیهای فرهنگی و اجتماعی و دینی با پشتیبانی نیروهای مسلح ، به قدرت رسیدند.

جامعه عراق تا ترکیبی در هم آمیخته از مذاهب و ملیتها و فرهنگهای گوناگون ، در دریایی از خون و خشم و نا امنی فرورفت.

در این میان شیعیان که بیش از شصت درصد مردم عراق را تشکیل می دادند، بیشترین فشارها و صدمات را از بعثیان تحمل کردند. کودتاچیان خشن ترین شیوه های استالینی را در زدودن فرهنگ اصیل مردم عراق به کار برده و به خیال خود ، قصد آن داشتند که فرهنگ به اصطلاح بعثی را بر آوارها و خرابه های فرهنگ بالنده و اصیل اسلامی بنا کنند.

اما ادامه مبارزات در شمال و جنوب و میانه عراق، نمایانگر ناکامی آنان در زدودن فرهنگ اصیل و ریشه دار ملت مسلمان عراق است .

گرچه می توان اذعان نمود که این مقاومت و پایداری با تقدیم بیش از دو میلیون شهید و آواره همراه بود.

مردم شریف عراق هیچگاه خاطرات دهشتناک قیام سال ۱۹۹۱ میلادی را فراموش نخواهند کرد.

درست پس از شکست سنگین ارتش عراق در جنگ سال ۱۹۹۱ در کویت بود که ماشین جنگی او از کار افتاد. بر اساس قطعنامه ۶۷۰ شورای امنیت کلیه تحرک هواپیماها و حتی بالگردهای ارتش عراق دچار تحریم گردید.در این هنگام مردم سرتاسر عراق موقعیت را غنیمت شمرده و از شمال تا جنوب این کشور علیه رژیم صدام حسین قیام کردند.

در جریان این قیام که در میان ملت عراق به انتفاضه شعبانیه مشهور گردید، کنترل بخش اعظم کشور به دست نیروهای مردمی افتاد و از هجده استان عراق ، چهارده استان سقوط کرد و در این میان تنها استانهای مرکزی شامل استانهای غربی و صلاح الدین و بغداد از آن جدا بوده و سایر استانها همگی از زیر یوغ استبداد صدامی خارج شد.

این قیام همه گیر بود و شیعیان و سنیان همه در آن سهیم شدند. لیکن با توجه به آزاد شدن مناطق یاد شده که اغلب از ساکنین شیعه مذهب برخوردار بود، قیام یا انتفاضه بیشتر رنگ شیعه گری به خود گرفت . در مدت بسیار کوتاهی ، اکثریت شهرهای مهم عراق از جمله بصره، نجف، کربلا،عماره،کوت و ناصریه و دیوانیه در جنوب و شهرهای مهم و استراتژیک شمال عراق به دست نیروهای مردمی افتاد.

در این مدت که حدود یک ماه بیشتر طول نکشید مردم با تشکیل کمیته های مردمی در زیر نظر کمیته ای نه نفره که از سوی مرجعیت حوزه علمیه نجف اشرف آن هنگام مرحوم آیت الله العظمی خوئی تشکیل شده بود، اداره می شد.

این کمیته که از برجستگان مردمی و اجتماعی و گاه علمی حوزه انتخاب شده بودند ، هر یک در سویی در امر کارگشایی امور روزمره مردم این شهرها نظارت داشته و سعی داشتند که خونی به ناحق ریخته نشده و ظلمی بر انسانی روا نشود.

اما در این هنگام حادثه ای که رخ داد، تمامی آرزوها را به زیر خاک برد و هیچگاه خاطرات تلخ و تکان دهنده آن ایام از ذهن عراقیها محو نخواهد گردید.

زیرا آنچه که پس از قیام مردم عراق در انتفاضه شعبانیه ۱۹۹۱ به عنوان سیاست سرکوب دائمی و بدوم مرز از سوی صدام حسین به مورد اجرا گذاشته شد به مراتب تلخ تر بود.

حادثه چنین اتفاق افتاد . آمریکاییان پس از قیام مردم عراق متوجه شدند که ناخواسته زمینه های ایجاد حکومتی مردمی و اسلامی در عراق پا گرفته است و چیزی نمانده است که بغداد را نیز در اختیار گیرند.

چیزی که سیاست آمریکاییان و غربیان آن را دنبال نمی کرد. پس تا آن هنگام تمامی فرودگاههای عراق و نقاط حساس جنگی و پادگانها در اختیار و یا در زیر نظر آمریکاییان و کشورهای همپیمان او قرار داشت و اجازه حرکت حتی بالگردی گرفته نشد.

در این لحظات بود که ماشین جنگی بعثیان به کار افتاده و حرکتی در پادگانهای صدام آغاز گردید.

محور عملیات سوکوب ، از سوی گارد ویژه ریاست جمهوری اداره می شد. این گارد از دو سپاه و هر سپاه از سه لشگر تشکیل شده بود. گارد ویژه را بیشتر افرادی از منطقه تکریت و پیرامون آن که زادگاه صدام حسین به شمار می آمد، تشکیل می دادند.

در آن هنگام حفاظت بغداد، سولوحه وظیفه این گارد به شمار می آمد. دو لشگر از بغداد به سوی شمال عراق کربلا و نجف و دیگری از سوی جنوب آن به این منطقه به حرکت درآمد.

آنان در استفاده از ماشین جنگی خود هیچ محدودیتی را به عمل نیاوردند. سوکوب بدون مرز سولوحه کار آنان قرار داشت و در این راستا برای قلع و قمع کردن انقلابیون از سلاحهای شیمیایی و بمبهای خوشه ای و ناپالم استفاده کرده و در برخی مناطق از آن جمله در نجف اشرف از شصت موشک زمین به زمین (اسکاد بی) استفاده کردند. حرکتی که هیچگاه از سوی دیکتاتورترین و خون آشام ترین رژیمهای یک قرن اخیر نیز صورت نپذیرفته بود.

تمامی منطقه مملو از جنازه های کشته شدگان بود که چندین روز داخل کوچه هاا و خیابان ها رها شده و شمار زیادی از آنان خوراک سگهای ولگرد در بیابانها شدند.

انسانهای بی گناه شامل زن و مرد و کودک و سالخورده در دسته های ۵۰۰ الی هزار نفره تیر باران شده و سپس در گورهای دسته جمعی دفن شدند.

راز مزارهای کشف شده در اطراف شهر محاویل و نجف و کربلا هم اکنون فاش می گردد. به طوری که هم اکنون کمتر خانواده ای را می توان در عراق یافت که صدام حسین عضو یا اعضایی از آن را اعدام و یا زندانی نکرده باشد. صدام ، محو کربلا و به ویژه نجف را از نقشه جغرافیایی عراق در سر می پرورانید و بر این پایه ، کشتارها و فجایع دهشتناکی را در آن صورت داد.

کشتار کربلا و نجف اشرف هیچگاه از اذهان مردم این دیار محو نمی گردد. او حتی شأن جایگاههای مقدس شیعیان در کربلا یعنی حرمین شرفین و نیز مرقد مطهر علوی در نجف را نیز نادیده گرفت و با توپ و تانک بدان حمله ور شد بطوریکه تا حدود شش ماه پس از این سرکوب در حرمهای یاد شده بسته بود تا اینکه رژیم در طی این مدت توانست آثار فجایع خود را در آن از بین برده و سرپوشی بر آن نهد.

صدام در ضمن حمله خود به این شهرها بسیاری از مدارس دینی کربلا و نجف از آن جمله مدرسه دارالحکمه که یکی از مراکز تحصیل نجف بود را با خاک یکسان کرد و هم اکنون آثاری جز خرابه های آن به جای نمانده است .

مردم بپاخاسته عراق اگر چه رشادتهای بی نظیری از خود نشان دادند ؛ اما بر اثر چهار عامل اساسی نتوانستند در برابر ماشین جنگی صدام استقامت نمایند:

۱ ) ضعف بنیه تسلیحاتی و دفاعی مردم ؛

۲ ) بیم کشورهای منطقه و بویژه عربستان در آن هنگام و کمکهای پنهان آنان به رژیم عراق؛

۳ ) موضع منفی ایالات متحده آمریکا در عدم اجرای قطعنامه ۶۷۰ شورای امنیت؛

۴ ) و سرکوب بدون مرز ارتش خونخوار صدام .

صاحبنظران معتقدند که در این چند روز حدود سیصد الی پانصد هزار نفر به شهادت رسیدند.

صدامیان ، هزاران نفر را به زندانهای ابوغریب و زندان مرکزی صدام در شهر رمادی که اغلب زندانیان آن را ایرانیان تشکیل می دادند و زندان زیرزمینی در شهر جلولا و زندان زیرمینی در جنگلها و کشتزارهای موصل معروف به حدائق الربیع و زندانهای سری در زیر ساختمان پزشکی قانونی در بغداد و زندان زیرزمینی در منطقه فضیلیه و ارشاد و الزعفرانیه که ویژه زنان واقع در منطقه القائممرزی که یکی از بزرگترین زندانهای سیاسی رژیم به شمار می آمد، و زندانها و بخش های زیرمینی تأسیسات هسته ای عراق ، نشانگر ایام تلخ و دهشتناک این حادثه به شمار می آید.

بر اساس آمار موجود تنها در سالهای ۱۹۸۷و۱۹۸۸ ، یکصد و هشتاد روستا در کردستان منهدم شد. این علاوه بر آن است که صدام به وسیله بمباران شیمیایی در حلبچه در مارس ۱۹۸۸، هزاران زن و مرد و کودک را از میان برد .

از جنایات دیگر رژیم صدام، واقعه ای بود که در سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ میلادی در عراق صورت پذیرفت.

مردم عراق در این سالها شاهد خشکاندن باتلاقها بودند . این باتلاقها شامل بخشهایی در ناصریه و بصره و العماره بود که از سرزمینهای بسیار زیبا و توریستی جهان در این منطقه به شمار می آمد. این مناطق وسعتی بالغ بر پنجاه هزار کیلومتر بود که پنج برابر وسعت کشور لبنان به شمار می آمد.

در این بخشها هفتصد هزار نفر شیعه زندگی می کرد و دارای آثار تمدن پنج هزار ساله بود . ضمن آنکه یکی از منابع بسیار مهم تأمین کننده پروتئین حیوانی در عراق به شمار می آمد. دولت صدام در یک پروژه ویژه با ایجاد سه سد بزرگ ، آب این مناطق و باتلاقها را به کانالهای جانبی منحرف ساخت که در نتبجه تمامی مناطق یاد شده ، خشک شد.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۱  |
 آغاز دهه ی فجر انقلاب اسلامی خلق قهرمان ایران گرامی باد!

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱  |
 این مهدیکم؟!!

از بحرین خبر رسیده که ارتش وهابیون آل سعود و آل خلیفه علاوه بر کشتار شیعیان و نبش قبر علمای شیعه و تجاوز به نوامیس و تخریب حسینیه ها رو دیوار های شهر به تمسخر و با وقاحت تمام می نویسند :

این مهدیکم؟ ( كجاست مهدی شماها)حریم شــیـــعـــه شكسته .... كی میای آقا ؟؟

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱  |
 سید حسن خمینی رسما اعلام کرد!
قصد کاندیداتوری در انتخابات سال آینده را ندارم!

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیدحسن خمینی:

جدیدترین اظهارات یادگار امام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی که پس از مدت ها سکوت ایراد شد، یکی از عناوین اصلی خبرهای روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در 24 ساعت گذشته بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در حالی که 5 ماه تا انتخابات آتی ریاست جمهوری زمان باقی است و اسامی متعددی برای نامزدی در آن بر سر زبان‌هاست؛ خمینی جوان با اعلام رسمی منتفی بودن کاندیداتوری‌اش، تکلیف را تمام کرد و همین خبر سخنان وی در دیدار با اعضای تحریریه سایت بازتاب امروز را تبدیل به تیتر و عکس صفحه اول چندین روزنامه کرد.

روزنامه اعتماد با تیتر یک «سید حسن خمینی: کاندیدا نمی‌شوم» در پیشانی خود، گزارشی را در این خصوص چاپ کرده و می نویسد: «سیدحسن خمینی که تنها چند ماهی است 40 ساله شده روحانی محترمی است که محبوب همه است، از آیات عظام تا ورزشکاران و از اصلاح‌طلبان تا اصولگرایان. در 40 سالگی به اوج پختگی رسیده است. این‌چنین است که به دیدارش می‌روند و اگر پا به جایی بگذارد به احترامش از جا بلند می‌شوند و احترامش را دارند. نام سیدحسن خمینی در این ایام با انتخابات ریاست‌جمهوری گره خورده است. آمدن یا نیامدن نوه بنیانگذار انقلاب برای انتخابات ریاست‌جمهوری بارها محل گمانه‌زنی رسانه‌ها و سیاسیون قرار گرفت. او البته شایعه آمدنش را تکذیب کرد اما گویا یک بار گفتن کفایت نمی‌کرد تا این‌که یادگار مرحوم سیداحمد خمینی روز گذشته باز هم در دیداری و در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گفت: «این شایعات همیشه مطرح بوده و ما هم نمی‌توانیم مداوما تکذیبیه صادر کنیم، اما چون اخیراً مطرح شده می‌گویم که نامزدی من درانتخابات آتی ریاست‌جمهوری کاملا منتفی است».

این روزنامه، جمله دیگر یادگار امام که گفته بود: «بهترین دفاع از امام، کارآمد کردن نظام است» را نیز به عنوان سوتیتر گزارش برجسته کرده است و در ذیل صفحه اول هم یادداشتی را از نجفقلی حبیبی که وی در آن خبر می‌دهد از امروز تا روز 22 بهمن بخش‌هایی از سخنان امام خمینی را بازگو خواهد کرد. حبیبی دلیل این کار را چنین عنوان می‌کند که «از طریق دشمنان به‌گونه‌ای و از طریق دوستان انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای دیگر تهمت‌ها و تحلیل‌های نادرست در باب امام خمینی و سخنان و مسیر حرکت او مطرح می‌شود» و چنین نتیجه می‌گیرد که «شاید یکی از راه‌های حفظ آرمان والای امام خمینی و دیدگاه‌هایش این باشد که عین سخنان او که بیان‌کننده دیدگاه اوست، مطرح شود». نویسنده در ادامه این یادداشت ضمن نقل یکی از رباعیات امام مصاحبه ایشان با روزنامه لوموند فرانسه را نقل کرده است که در چهارم اردیبهشت 1357 در نجف انجام شده است.

روزنامه آرمان روابط عمومی هم عکس یک خود را به سید حسن خمینی اختصاص داده و همراه با تیتر «کاندیداتوری‌ام منتفی است» و سوتیتر مشابه اعتماد، چاپ کرده است.

روزنامه بهار هم عکس بزرگی از یادگار امام که در حال سخنرانی است و پس زمینه‌ای از تصویر امام خمینی(س) در آن وجود دارد، خبر «جماران» از این دیدار را بدون تحلیل خاصی منتشر کرده است.

علاوه بر این روزنامه‌ها، روزنامه اطلاعات در ستون سمت چپ صفحه یک خود با تیتر «موثرترین راه دفاع از امام، کارآمد کردن نظام است»، خبر این دیدار را پوشش داده و ذیل آن نیز سه سوتیتر از فرازهای مهم سخنان سید حسن خمینی درج شده است. این روزنامه به دلیل انتشار متن کامل خبر پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، بخش عمده‌ای از صفحه دوم خود را نیز به ادامه خبر و عکسی از دیدار اختصاص داده است.

روزنامه های قانون، آفتاب یزد و ابتکار هم با چاپ عکسی در صفحه یک و روزنامه شرق طی خبری در صفحه دو، خبر سخنان یادگار امام را منعکس کرده‌اند.

خبر این دیدار در اکثر خبرگزاری‌ها (ایسنا، مهر، ایلنا، فارس و...)سایت‌های خبری مانند خبرآنلاین، تابناک، مشرق، قانون، رجانیوز، الف، انعکاس، سفیر، آخرین نیوز و... نیز انعکاس یافته که عمده تیترهای اختصاص یافته به آن نیز مربوط به عدم نامزدی وی در انتخابات است، چرا که در ادوار اخیر هر بار که موسم انتخایات ریاست جمهوری فرا می‌رسد شایعه حضور خمینی جوان مطرح می‌شود که به قول سایت خبرآنلاین، با خبر دیروز وی آب پاکی را روی دست همه ریخت؛ اما می توان از هم اکنون انتظار داشت که انتخاباتی دیگر فرابرسد و باز هم نام یادگار امام که امروز در آغاز دهه پنجم عمر خود، مشغول تحصیل و تدریس حوزوی است و عمده وقت خود را در قم می‌گذراند، بر سر زبان‌ها بیفتد.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱  |
 تشکر متقابل!
با عرض سلام وتحیت خدمت دوستان  وهمرزمان عزیز مجازی خرمشهریم در جمعیت پرسشگران جوان خرمشهر (تنها سازمان مردم نهاد فعال موجود در شهر) و خصوصا برادر عزیزم جناب موتورچی! از اینکه بنده حقیر را مورد تفقد خویش قرار دادید صمیمانه سپاسگذارم///
اینها همه از محبت شما عزیزان و لطفتان در حق حقیر ناشی میشود! ضمن قدر دانی از زحمات متقابل شما دوستان گرامی جا دارد از تمامی جوانان عزیز شهرمان که قلبشان برای خرمشهر می تپد نیز تشکر کنیم!

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱  |
 خدمتی دیگر از جتس خیانت!!!
افشاگری جدید در فوتبال خرمشهر

فرماندارمحترم لطفا پیگیری کنید

دوستی در پیامی تصویر دستور العمل استانداری خوزستان مبنی بر رایگان بودن تمامی مسابقات ورزشی در خرمشهر به دست ما رسانده که نشان میدهد استانداری به فرمانداری خرمشهر دستور میدهد با حمایت مالی مسابقات ورزشی را برگزار کنند که با علم مسئولین تربیت بدنی خرمشهر، رییس هیئت فوتبال بر خلاف دستور العمل دولت از تیمهای شرکت کننده و محروم به مدت 11 سال حق ورودی میگرفته است.حال باید دید در این تخلف آشکار از دستور بالاترین مقام اجرایی استان چه کسانی مطلع بوده اند.به گفته ناقل :جالبتر اینکه این دستور العمل تاکنون لغو نشده است.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱  |
 مدال بازسازی عتبات عالیات بر گردن ایران!!!
اینها عناوینی است که این شبها در گفتگوهای خبری و در رسانه های گروهی داغ مردمی چون مردم شهرهای آبادان و خرمشهر را تازه میکند!

اینها کلماتی هستند که گرچه در ظاهر احساسات مذهبی ما را بر می انگیزد اما در عمل و در نگاهی به اطرافمان درهمین شهرها آه و حسرتی زیبا را جایگیزین میکند!!؟

درود بر ستاد بازسازی عتبات عالیات که روی ستاد بازسازی مناطق جنگی را سفید کرد!

در ارادت ما به اهل بیت عصمت وطهارت و خصوصا حضرت اباعبدالله الحسین هیچ شکی وجود ندارد و بحمدلله این نمونه کاملا در عمل اثبات شده است!

اگر این ستاد کاملا مردمی است ومردم ایران به بصورت خودجوش در این طرح خداپسندانه شرکت کرده اند چرا دولت از این ستادها برای تغییر وضعیت کربلای شهدای ایران استفاده نمیکند؟ چرا برای مشهد شهیدان ایران و به تعبیر برخی خونین شهر از این ستادها تشکیل نمیشود؟؟؟ مطمئنا اگر چنین ستادی تشکیل شود ملت شریف ایران دریغ نخواهند کرد و غفلتی که دولتهای سازندگی و اصلاحات و اخیرا مهرورزی کردند, قطعا ملت ایران جبران خواهد کرد!

اصلا امکان تشکیل چنین ستادی فعلا موجود نیست! سَلَمنا!! موردی نیست! 1% از درآمد بهای نفتی فقط همین منطقه جنوب استان را به محرومیت زدایی و بازسازیش اختصاص بدهید مشکل بازسازی این منطقه حل خواهد شد!

حتی برای اولین در این وبلاگ عکسی منتشر کردیم از حضور مقام معظم رهبری در جلسات بازسازی ستاد که متاسفانه دولتهای متداول پی در پی فرمایشات ایشان را عملی نکردند و با غفلت خود مراتب نارضایتی مردم را پدید آوردند!

سند زیر نمونه ای از دستورات مراجع ذی ربط وقت در خصوص بازسازی است!

جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1373/06/19 مرجع تصویب : بخشنامه های قوه قضاییه

‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های ستاد بازسازی مناطق جنگ زده

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های
ستاد بازسازی مناطق جنگ زده‌ بخشنامه به مراجع قضایی کشور نظر به اینکه کار
بازسازی اکثر مناطق جنگ زده کشور رو به پایان است و از طرفی‌، هم زمان‌با اتمام
کار بازسازی و جمع شدن تشکیلات ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور،می‌بایست
تکلیف پرونده‌های حقوقی و کیفری این ستاد مطروحه در محاکم قضایی روشنگردد؛ لذا
مقتضی است پرونده‌های موصوف خارج از نوبت سریعاً رسیدگی و حکم لازم صادرشود. محمد
یزدی رئیس قوه قضاییه
|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱  |
 فریاد مظلومیت مردم خوزستان از تریبون مجلس
بخشی از سخنان سید شریف حسینی:                                                   
من از کربلا ایرانم ، از خوزستان ، همان خوزستانی که نخل های سر به فک کشیده دارد و نگاهش به کارون بی رمق است ،همان خوزستانی که خرمشهر و ابادانش فقط در هفته دفاع مقدس عزیز میشوند

همان خوزستانی که دز، کرخه و کارون در آن جاری هستن ولی مردمش آب آشامیدنی ندارن ، من صدای مردم خوزستانم، صدای کارون از نفس افتاد، صدای حنجره های غبار گرفته ،صدای دست های لرزان ، اشک های جاری و سفره های خالی ،صدای مردمی هستم که وعده های سیاسون وسوی مدیریت اقتصادیون رخسار زیبایشان را پریشان کرده است....
اقای رئیس جمهور چرا پروژه انتقال آب کارون متوقف نمی شود؟
دلیل افزایش قیمت آب بی کیفیت اهواز چیست؟
ایا شما حاضرید تنها یک جرعه از آب آشامیدنی اهواز را بنوشید ؟
اقای رئیس جمهور آیا وزیران شما حاضرند در مناطقی چون کوت عبدلله، کوی علوی ،حصیر اباد ، کوی رمضان، شکاره ،کانتکس ،ملاشیه، زرگان زویه ،اسیاباد و صد ها نقطه محروم دیگه حتی برای لحظه ای زندگی کند ؟
ایا نباید عرق شرم از رخسارمان بابت محرومیت این مناطق بچکد ؟
اقای احمدی نژاد نرخ واقعی بیکاری در استان خوزستان چقدر است ؟
امار هایی که از خوزستان به شما اعلام میشود واقعیت ندارد ،
چرا با داشتن این همه بیکار غیر بومی ها را بر بومی ها ترجیح میدهند چه میزان از وعده های شما در بخش اشتغال محقق شده است ؟

ایا فرزندان مسئولین درد بیکاری و بی پولی را لمس کرده اند ؟
ایا کسی بدون داشتن پارتی استخدام میشود ؟
ایا میدانید مشکل کارگران لوله سازی ، تصفیه قند و شکر، کاغذ پارس، نیشکر هفت تپه ، فارسیت وقند دزفول همچنان حل نشده است ؟
امنیت شغلی در سفره های کارگران خوزستان وجود ندارد
آقای احمدی نژاد تا چه زمان باید سیاهپوش از دست دادن عزیزان خود در جاده های مرگ استان باشیم.
نفت بلای سیاه خوزستان است و به تعهدات های خود در قبال استان محروم ما عمل نمیکند....
برخورد تحقیر امیز بانک ها، کمبود نهاد های کشاورزی، اب بهای سنگین وزارت نیرو کمر کشاورزان خوزستانی را شکسته است ...
اقای رئیس جمهور عدم احساس امنیت تا کی باید شهروندان خوزستانی را ازار دهد؟؟؟
سرنوشت پرونده معروف به سید ها با وجود هزارن شاکی چه شد ؟ وعده شما برای حل این مشکل چه زمانی تحقق میابد
انتخاب مدیران نا لایق مدیران غیر بومی و مدیران فسیل شده بی تحرک مشکل اصلی خوزستان است !

اقای استاندار سیاست در مقابل صداقت مردم نامش خدمت نیست!!!

امیدواریم هیچ گاه شاهد قربانی شدن مصالح نظام پای انگیزه های سیاسی نباشیم

ای کاش تمامی نمایندگان خوزستان همانند سید شریف حسینی ندای مظلومیت مردم استان را به گوش تمامی ملت ایران برسانند...

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱  |
 ارتفاع پست
نرگس:
تو از قاسم چی میدونی ؟! فِک کردی قاتلِ ؟ قاچاقچیه ؟! دزده؟! آدمکشه؟! اونم برا این مملکت زحمت کشیده. تو که خوزستانی نیستی! جنگ که تموم شده برگشتی سر خونه زندگیت. ولی اون موقع تازه اول بدبدحتی ما بود. نه کار بود؛ نه آب بود؛ نه برق بود.
ننه چرا از دامادت حرف نمیزنی؟! چرا خو نمیگی که یه تنه خرجی هممون رو میداد! فهمیدی با پسرات کاری ندارن خیالت راهت شد؟!
مالک خوشحالی؟! مهدی راضی شدی؟ خو این آقا شهادت میده توهم آزاد میشی .
شما که قاسم رو میشناسین! بگین قاسم چنتا شغل عوض کرد! ننه یادته وقتی شاهین رو زائیدم قاسم چه حال و روزی داشت؟! یه آمپول نبود که به این بچه بزنه! اگه بود الان سالم بود!
تو خیال کردی قاسم برای خوشگذرونی و عیاشی میخواد بره اونور آب؟! اون وقت که وقتِ خوشگذرونیش بود تو آبادان کنار جاده آب میفروخت؛ حمالی می‌کرد! به خدا ما چیز زیادی نخواستیم. گفتیم بریم تو یه جزیره که سرمون تو لاک خودمون باشه. کار باشه؛ امنیت باشه .. آب باشه ..
چرا همتون خفه شدین خو؟! نترسین کسی با شما کاری نداره! فقط قاسمِ اعدام میکنن.
شما همتون آزادین... خوش به حالِ غیرتتون ..


ارتفاع پست

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱  |
 سامری سعی بر تشنج سیاسی در خرمشهر دارد!
این روزها سامری رو به خطابه های آتشین و تخریب شخصیتهای مهم کشوری و لشکری آورده است و با حضور در مساجد و حسینیه های خرمشهر با ایراد سخنرانی علیه رئیس جمهور و همچنین سردار فروزنده به دنبال جذب افکارعمومی به خود است! حال سوال اینجاست که این تندروی ها تا چه وقت باید ادامه پیدا کند؟ این خطابه های به اصطلاح "انتقادی" چه مشکلی را حل خواهد کرد؟

اخیرا در مسجد امام موسی کاظم (ع)  (یکی از مساجد واقع در منطقه ی مولوی خرمشهر) عبدالله سامری در حضور شیخ عبدالباقر محسنی (یکی از روحانیون و اساتید حوزه علمیه) با توهین به رئیس جمهور و همچنین سردار فروزنده احساسات مردم را تهییج کرده و سعی بر تحسین موقعیت سیاسی خویش کرده است!

تعجب در این است که چرا باید روحانیونی همچون شخص مذکور مقدمات چنین مجالسی را فراهم کنند؟؟؟

اگر سعی بر "اطلاع رسانی تخریبی" باشد قطعا مردم فهیم خرمشهر قابلیت تشخیص را دارند و به راحتی می توانند سره را از ناسره مشخص کنند!!

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱  |
 پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱  |
 بیست و هشت مصدوم در سانحه رانندگی جاده آبادان- ماهشهر

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱  |
 به پاس یک عمر جهاد علمی و فرهنگی و تهذیب نفس
به پاس یک عمر جهاد علمی و فرهنگی و تهذیب نفس
یک صلوات هدیه کنیم به علما
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل


|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱  |
 ضرورت استقبال از زوار کربلا در شهرهای همجوار عراق
شبکه ی جهانی امام حسین (ع) اعلام کرد:

زائرین کربلا با پاهای تاول زده و زانوان خسته در حال بازگشت هستند وفراوانی جمعیت کمبود وسایل نقلیه و سرمای شدید هوا مشکلاتی را برایشان فراهم آورده اینک بجاست امکان انتقال آنان به هر طریقی ممکن شود! کسانیکه از زیارت اربعین و کربلا جامانده اید شایسته است با استقبال از آنان در مرزهای کشور عراق ایشان را به شهرها و خانه های خود برسانید!

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱  |
 مراسم یاد بود آیت الله جمی (ره) امسال نیز برگزار خواهد شد
پنجشنبه راس ساعت 9:30 صبح مکان: آبادان - حسینیه ثارالله

از طرف بیت آیت الله جمی (ره) و ستاد بزرگداشت ایشان

همچنین فرودگاه بین المللی آبادان نیز در پاسداشت مقام این عزیز فقید به فرودگاه بین المللی آیت الله جمی تغییر نام پیدا کرد... یادشان گرامی راهشان پر رهرو

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱  |
 زمزمه های بازگشت رهبر اصلاحات به آغوش نظام
سید محمد خاتمی طی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری:

در حالی که برخی سایتها از افشای بخشهایی از نامه محرمانه سید محمد خاتمی به رهبر انقلاب توسط وی خبر دادند، خبرنگار جهان به جزئیات بیشتری از این نامه دسترسی پیدا کرد که نشان می دهد این رسانه ها صرفاً بخشهایی از خبر را با نیاتی خاص منتشر کرده اند.

به گزارش جهان در خبری که سایتهای حامی موسوی آن را منتشر کرده اند، آمده است:

سید محمد خاتمی اخیراً دریكی از دیدارهای خود از نامه محرمانه وی به رهبر انقلاب خبر داده است.

خاتمی در این دیدار با اظهار این‌كه نامه مشروحی درباره حوادث پس از انتخابات به صورت محرمانه برای رهبر انقلاب ارسال كرده است، افزود: آیت‌الله خامنه‌ای پس از مطالعه این نامه اظهار داشته‌اند كه نامه خاتمی را دو بار خواندم، نامه نجیبانه نوشته شده بود؛ اما آقای خاتمی ناآگاهی دارد كه باید به وی اطلاعات صحیح داده شود.

خاتمی همچنین در این دیدار نسبت به هزینه كردن از رهبری برای حل مسایل و مشكلات جزئی ابراز نگرانی كرده است و تأكید نموده كه باید شأن رهبر انقلاب در مدیریت كلان و عالی كشور حفظ گردد.

اتمي در نامه‌‌اي که سه هفته پیش به محضر رهبرمعظم انقلاب ارسال نموده است؛ ضمن اعلام برائت از تندروی های موسوی و کروبی خواستار دیدار با رهبر معظم انقلاب شد.

به گزارش جهان، وی اخیراً در جمعي از نگارش نامه دومش هم به رهبر معظم انقلاب خبر داد.

وی در نامه اول خود آورده است:

"يك گروهي در برخي نهادها هستند كه نمي‌خواهند رابطه ما با شما خوب باشد و در صدد بر هم زدن اين رابطه هستند "و استنادهايي به سخنان برخي مسئولين مي‌نمايد.

وي در ادامه نامه خود می نویسد: ما به زندگي در زير پرچم ولايت قائليم و افتخار مي‌كنيم كه زير نظر ولايت فقيه زندگي مي‌كنيم.

وی در بخش دیگری از این نامه می نویسد:" مشكل ما با شما نيست بلكه با احمدي نژاد است . ما احمدي‌نژاد را قبول نداريم و معتقديم مديريت وي و طرز تفكر و مديريت ايشان غلط است و كشور را به سمت پرتگاه پيش مي‌برد؛ و شما هم به ما تكليف نكرده ايد كه با احمدي‌نژاد وارد اين قضايا نشويم. بالاخره در يك رقابت سياسي اين حرفها پيش مي‌آيد و تند‌روي‌هايي بروز مي‌كند كه از هر دو طرف است. من هم قبول دارم از طرف اصلاح‌طلبان تندروي‌هايي شده و مباحث بدي مطرح شده است. البته برخي چيزها سوء تفاهم است چون برخي واسطه‌ها اين مطالب را منتقل نموده‌اند."

خاتمي در بخش ديگري از نامه نوشته است:

"در برخي موارد دوستان ما حرمت شما را نگه نداشتند حرمت امام را نگه نداشتند و من واقعاً ناراحت هستم و به آنها تذكر دادم. من با آقاي كروبي بحث تندي داشتم به اقاي موسوي خيلي انتقادهاي تندي داشته‌ام. .... ما به قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داريم. مجمع روحانيون تمام حرفش اين است كه ما نمي‌خواهيم به نظام و رهبري نظام ضربه وارد شود. شماحساب آقاي موسوي را از ماجدا بدانيد.... من جلو تندروي هاي موسوي را گرفته ام و تاحدودي كنترلش كرده ام و گرنه از اين بدتر مي كرد. بارها به وی گفتم كه حداقل ادبياتت را طوري تنظيم كن كه با بيگانگان مشترك نباشد. كه اين اواخر پايبندي به قانون اساسي را مطرح كرد."

وي همچنین شرايط كشور را ازلحاظ اجتماعي، اقتصادي، بين‌المللي و هسته‌اي و فاصله‌ طبقاتي و فاصله‌ بين نخبگان و دولت را تشریح نموده و می افزاید: ما واقعا با شما مشكلي نداريم ولي عده‌اي سعي دارند اينطور تلقي كنند كه مشكل ما با شما است. شما خودتان بهتر مي‌دانيد كه نگاه من به شما چگونه است.

خاتمي در نامه احساسي و محترمانه خود به رهبر انقلاب آورده است :" در اين مدت خيلي به ما و به خانواده ما و بزرگان ما توهين شد ولي ما به خاطر نظام سكوت كرده‌ايم.ما خيلي دلمان پر است مي‌خواهيم بياييم و حرفهايمان را بزنيم و گلايه هامان را مطرح كنيم و اجازه بدهيد ما به ملاقات شما بياييم."

وي در پایان خواستار ملاقات با رهبر انقلاب شده است.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱  |
 حمله و مجروح شدن یکی از اعضای بسیج در جریان ورود ضریح به خرمشهر

عادل فرهانیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرمشهر اظهار داشت: در جریان مراسم استقبال از ضریح جدید امام‌ حسین (ع) در خرمشهر متأسفانه تعدادی از بسیجیانی که مسئولیت نظم مراسم را بر عهده داشتند، با مشکلاتی مواجه شدند.

وی افزود: یکی از بسیجیان خرمشهر در حین انجام وظیفه، توسط فردی مورد حمله قرار گرفت و با ضربه چاقو مضروب شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر ادامه داد: به محض وقوع این حادثه، فرد مضروب که از ناحیه کمر مورد ضربه چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: با توجه به اقدامات انجام شده حال عمومی این بسیجی مناسب است.

فرهانیان تصریح کرد: همچنین ضارب این فرد بسیجی نیز بلافاصله پس از این حادثه مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

وی عنوان کرد: با استفاده از فیلم‌های موجود و همچنین شاهدان عینی حادثه، فرد ضارب شناسایی و پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی شد تا به اتهام وی رسیدگی شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه در مراسم استقبال و بدرقه ضریح امام‌حسین (ع) جمعیت انبوهی حضور داشتند وقوع اتفاق این چنینی امری اجتناب ناپذیر است.

فرهانیان گفت: بسیجیان در راه حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) هر سختی و دردی را با جان دل می‌پذیرند و برای خود افتخار می‌دانند.


|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در شنبه دوم دی ۱۳۹۱  |
 امام جمعه آبادان استعفا داد!
به دلیل مشغله شدید کاری در زمینه علمی
آیت الله محمدی اصفهانی از امامت جمعه آبادان خداحافظی کرد

خبرگزاری فارس: امام جمعه آبادان لحظاتی پیش در خطبه‌های نماز جمعه از استعفای خود از این مسئولیت این نهاد در آبادان خبر داد.

خبرگزاری فارس: آیت الله محمدی اصفهانی از امامت جمعه آبادان خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، آیت الله عبدالله محمدی اصفهانی لحظاتی پیش در جمع نمازگزاران آبادانی اظهار کرد: نماز جمعه این هفته آخرین خطبه‌هایی است که اقامه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه پایان دوره سه ساله امامت جمعه آبادان قرار دارم که بخاطر قرار داشتن در آستانه انتخابات، پیش از موعد ناگزیر به خداحافظی از این نهاد شدم.

امام جمعه آبادان علت خداحافظی از امامت جمعه آبادان را مشغله شدید کاری در زمینه علمی و انجام پژوهش‌های دینی و فقهی عنوان کرد و افزود: بدلیل اینکه در حال انجام پژوهش در زمینه تفسیر در عرفان قرآنی و پیگیری مسائل علمی ناگزیر به حضور در قم و تهران هستم.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در شنبه دوم دی ۱۳۹۱  |
 گزارشی از تابناک در خصوص خرمشهر
کد خبر: ۹۳۸۳۸
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۶
حتی اگر خرمشهری نباشید، دیدار از خرمشهر جداً کار دشواری است.

به گزارش «خبر آنلاین»، خرمشهر از معدود شهرهایی است که نامش به تقویم رسمی کشور راه یافته. روزهای سقوط و فتح خرمشهر به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ این مملکت بدل شده‌اند که مقاومت جانانه و پیروزمندانه مردم در مقابل تهاجم خارجی را به یاد می‌آورند.


فاصله بسیار اندک خرمشهر تا مرز عراق موجب شد تا این شهر و مردمش به راحتی در تیررس دشمن قرار گیرند و بیشترین صدمات را از این حملات تحمل کنند.


این شهر پیش از اشغال، بندری پررونق‌ و آباد و شهری شاد و خرم به حساب می‌آمد.
اما حالا تفاوت چندانی با روزهایی که در اشغال بعثی‌ها بود، ندارد. در و دیوارهای سوراخ‌سوراخ و ساختمان‌های همچنان مخروبه اما نه متروکه، سیمای جنگزده شهر را به تمامی حفظ کرده‌اند. درکمال تعجب، در اکثریت قریب به اتفاق همین بناها مردم، سکونت دارند.
البته مسجد جامع، بازسازی شده و تنها بخشی از دیوار قدیمی آن به یادگار مانده است.


ساختمان مشهور «شش طبقه»اش که زمانی برو بیایی داشت، حالا حال و روز عجیب و غریبی دارد.و کارون پرشورش هنوز نه تنها باید لاشه قایق‌ها و لنج‌های کوچک و بزرگ را در خود تحمل کند که زباله‌هاو فاضلاب شهری هم امانش را بریده‌اند.


واقعا خرمشهر باید بیست و دو سال پس از پایان جنگ، مشکل فاضلاب و آب شرب داشته باشد؟


در کنار رود کارون موزه‌ای هم تدارک دیده‌اند با همان در و دیوارهای سوراخ سوراخ و کلی اشیا و وسایل و پوتین‌ها و قمقمه‌های رزمندگان و عکس‌های دیدنی و تأثربرانگیز از خرمشهر قبل و بعد از جنگ و ادوات جنگی که هنوز هم بعضی ها کنارشان عکس یادگاری می گیرند.

 

اینجا را که می‌بینی، یعنی این‌که یادگارها و خرابی‌های جنگ باید در همین موزه جمع‌آوری و حفظ شوند و خارج از موزه، پس از محو خرابی‌ها، همه چیز از نو ساخته شود تا خون زندگی دوباره در رگ‌های شهر جریان یابد. کاری که در تمام نقاط جنگ دیده دنیا و حتی کشور خودمان انجام شده و می‌شود. این وظیفه بدیهی دولت‌هاست. ولی معلوم نیست چرا خرمشهر از این قاعده مستثنی شده. تو گویی قرار است تمام شهر با حفظ همه خرابی‌هایش موزه دائمی جنگ باشد.


همین محرومیت‌ها و کم‌توجهی‌ها باعث شد بسیاری از خرمشهری‌های اصیل به شهرهای دیگر ایران یا کشورهای دیگر جهان مهاجرت کنند. خرمشهر نه از «سازندگی» و «اصلاحات» خیری دید و نه از «مهرورزی» طرفی بست، همان ماند که بود.


آنها که در بازسازی کشورهای دیگر اعم از «دوست و همسایه» و «دوست و برادر» این همه شوق نشان می‌دهند، چرا و با چه توجیهی چشم روی خرمشهر و مشکلات بی‌شمارش می‌بندند؟


واقعا کدام وجدان بیدار و منصف، می‌پذیرد که ایران در بازسازی «عراق» مشارکت کند ولی حال و روز خرمشهرش اینگونه باشد؟


انصافتان را شکر! حال و احوال جوان خرمشهری که میراث‌دار جنگی است که بر پدرانش و شهر و دیارش تحمیل شده، باید این باشد که از فرط بیکاری و رخوت، گوشه خیابان چرت بزند؟


حالا واقعا حق مردم خرمشهر پس از تحمل آن همه دشواری و آوارگی، این است؟ حق مردم خرمشهر به کنار، حق در و دیوار خرمشهر هم این نیست.


شاید خرمشهر بیش از «ستاد دائمی بزرگداشت آزادسازی خرمشهر» به «ستاد دائمی بازسازی خرمشهر» نیاز داشته باشد.

دیدار از خرمشهر جداّ کار دشواری است، حتی اگر خرمشهری نباشید. اما این را بدانید که خرمشهر هنوز که هنوز است زیباترین و سرخ‌ترین غروب دنیا را دارد. بی‌تردید.


عکس‌ها: کیوان کثیریان

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱  |
 یادی از بزرگ مرد عالم خرمشهری مرحوم علامه سید علی عدنانی

سال ها از ارتحال این عالم متفکر و روشنفکر خرمشهری می گذرد و نبودشان در شهر احساس می شود! سال ها از فراغ این عالم ربانی می گذرد و مردم خرمشهر هنوز در هجرت این عالم عامل می سوزند و آه حسرت همچنان بر نهادشان پایدار است! علامه سید علی عدنانی رحمت الله علیه از روحانیون بلند مرتبه استان خوزستان  و از یادگارهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس محسوب می شوند! گرچه در حق این مرد آسمانی از سوی بعضی از عناصر و گروه های فشار وقت در خرمشهر بی مهری هایی صورت گرفت که هنوز هم آثار بعضی از این حرکات بصورت شعار بر روی حسینیه و بیت ایشان موجود است , امام مردم هیچگاه وی را تنها نگذاشتند و او نیز همواره بر وحدت مردم در این شهر تاکید می کردند! بخاطر دارم در یکی از سخنرانی هایشان عملا دست دوستی خود را به روی تمام اقلیتهای قومی در خرمشهر دراز کردند و خواستار وحدت قومی و مذهبی مردم شدند و مانند یک پدر دلسوز فرزندان خود را به آغوش کشیدند! شاید یکی از آرزوهای اینجانب تحقیقی میدانی در خصوص حیات فرهنگی و اجتماعی ایشان است که اگر واصل شود قطعا امیدوارم که بتوانم تصویری در شان ایشان را به دوستدارانشان معرفی نماییم! رمز موفقیت و محبوبیت او کسب رضایت عمومی و اعتماد عمومی مردم نسبت به ایشان بود! انفتاح و روشن بینی مرحوم علامه به شکلی بود که بصورت یک روحانی بلند پایه مذهبی توانسته بود رضایت اقشار مختلف شهر را به خود جلب نماید! شاید بی ثمر نبود اگر یک بنیاد تشکیل میشد و تمامی آثار و افکار و عقاید ایشان را بصورت کتاب و یا یک منبع اطلاع رسانی به سمع و نظر تمامی مردم دنیا میرساند! اکنون دیگر بیشتر از هر وقت به حضورشان در این شهر نیاز است... این مسئولیت خطیر هم اکنون بر گردن پسر بزرگشان است! مسئولیتی بسیار بسیار مهم!! این بار مسئولیت بسیار سنگین است و همتی بالا را می طلبد... اعتماد به نسل جوان در اینجا معنا پیدا میکند! فرزند جوان ایشان با همتی بلند و در ادامه ی نهج علمی ایشان حرکت میکند و مردم خرمشهر نیز با افتخار او را همراهی می کنند! از صمیم قلب برای ایشان و خانواده ی محترمشان که روزانه و شبانه برای این شهر و مردمش در حال کار و تلاش هستند آرزوی موفقیت مستمر دارم و امیدوارم امثال علامه سید علی عدنانی در خرمشهر دوباره پرورش پیدا کنند و راه تعالی ایشان نیز فراهم شود. می دانم که با ذکر نام ایشان در صف مرده پرستان جای خواهم گرفت ولی این برچسب را هم به جان می خرم و امید دارم که تفکر اصیل ایشان هنوز هم جریان دارد و هیچگاه فراموش نخواهد شد ...


برچسب‌ها: یادی از مرحوم علامه سید علی عدنانی, ره
|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱  |
 مقاله ام در هفته نامه آوای خوزستان 18 آذرماه
http://www.avaweekly.ir/portal/?page_id=850

لینک دانلود

با تشکر از جناب آقای مهرداد معماری

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱  |
 مقاله ام در هفته نامه ی آوای خوزستان 2آذرماه
http://www.avaweekly.ir/portal/?page_id=799

لینک دانلود

با تشکر از جناب آقای مهرداد معماری

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱  |
 بقیع الثانی بجای نجف الثانی (بقیع دوم درخرمشهر)

انگار سر مظلومیت اهل بیت (ع) در همه جای دنیا ادامه دارد و این مورد درباره امام علی بن الحسین (ع) زین العابدین و سیدالساجدین کاملا صدق می کند!


تصویری که در بالای صفحه مشاهده می فرمایید نه یک خانه ی خرابه و نه یک خانه ی تصرفی و نه حتی چیزدیگر است! اینجا تصویر تنها قدمگاه امام سجاد در ایران است! اینجا سند مظلومیت اهل بیت (ع) در روستای نهر یوسف واقع در خرمشهر است! قصد صحبت بیش از اندازه ندارم و بیشتر میل به سکوت دارم! براستی چرا باید اینگونه باشد؟؟؟ شاید فاصله ی بزرگترین مراکز تاسیساتی و نفتی و اقتصادی کشور تا این بقعه ی مظلوم فقط چند کیلومتر است! کجایند علما و بزرگان خرمشهر که به داد این بقعه ی متبرک برسند؟؟؟ مگر ساخت و ترمیم این مکان چقدر هزینه بردار است؟ صدها حسینیه و مسجد در داخل شهرستان خرمشهر روزانه فعالیت میکنند و سالانه ساخته می شوند بدون آنکه حتی نوجهی به این مکان شود!! مخاطب من اصلا سازمان تبلیغات و یا اداره اوقاف و حتی شخص امام جمعه ی خرمشهر نیست بلکه اینان اصلا در فکر این مهم نبوده اند و نیستند و نخواهند بود!! مخاطب کلام حقیر فقط دلسوزان و دلسخوتگان اهل بیت است! علمای عامل است! مطمئنا ضریح امام حسین (ع) از کنار این بقعه که در جاده ی شلمچه قرار دارد عبور خواهد کرد و این ضریح چندین میلیاردی قطعا شرمنده ی این مخروبه ی مقدس خواهد شد!!! براستی که فرزند صاحب این ضریح نیز محترم و مقدس است ولی این ماهستیم که بیراهه رفته ایم....

انشاءالله سعی میکنم مطلبی کامل تر و با کمک نظرات شما در این باره منتشر نمایم!

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱  |
 سوالی که بی جواب ماند ...
حدودا 6 ماه پیش بود که بنده با ارسال سوالی به صفحه ی شیخ عیسی خاقانی بر روی یکی از شبکه های اجتماعی خواستار جوابی از ایشان شدم که تا کنون بی جواب مانده است! البته حق هم باید تا حدودی به ایشان داد که حتما جوابی نداشته اند که بدهند!! ولی جالب دانستم تا این مطلب را به اشتراک بگذارم تا پرده ای دیگر از تاریخ مظلوم خرمشهر را نمایان کنیم! متن نامه و سوال من به ایشان به شرح ذیل است...

بسم الله الرحمن الرحیم

(واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا) صدق الله العلی العظیم

جناب آقای دکتر شیخ عیسی خاقانی سلام علیکم

ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی بعنوان یک جوان دانشجوی خرمشهری سؤالاتی فراوان از محضر جنابعالی دارم که امید آن دارم پاسخشان را از شما دریافت نمایم!

مرجعیت مسلم حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد طاهر خاقانی بر هیچ یک از مردم مسلمان ایران پوشیده نیست! ولکن مسائلی در سال های آغازین انقلاب رخ داد که اذهان عمومی را به کلی تغییر داد!!

به راستی انگیزه ی جنبش خلق عرب خرمشهر که یکی از لیدرهای اصلی آن حضرتعالی بودید برای خرمشهر چه پیامدی داشت؟؟؟

آیا خداوند منان در کتابش به مذمت برتری عجم و یا عرب سخن نگفته است؟

آیا در شهری که همگان تحت سایه ی اسلام و انقلاب به آسودگی زندگی می کردند مساله ی جنبش خلق عرب اهمیتی بسزا داشته است؟

آیا شما می دانید پیامدهای اجنماعی و سیاسی این جنبش سراسر بی هدف به تمامی مردم خرمشهر آسیب رسانده است وقشربندی اجتماعی را در این شهرستان دچار تبعیض و اشکال کرده است!!؟؟

هزاران پیامد ناگوار که شاید در اینجا مجالی برای عنوانش نباشد در این شهر پایه ریزی شده است!!؟؟ ومقصر آن چه کسی است؟؟؟

آیا نخبگان و خواص مذهبی و فرهنگی خرمشهر نباید جلوی آتش این فتنه طائفی را می گرفتند؟؟

آیا باید مساله آنقدر پیش می رفت تا وضعیت شهرمان بجایی برسد که الان است!!؟؟ منظورم فقط مسائل اقتصادی و رفاه مردم نیست!!؟؟

بلکه حفره ای که از لحاظ طائفی در این شهر بوجود آمد تا کنون از بین نرفته و دیگر بعنوان یک ایدئولوژی جایگزین شده است!!

چه جوانانی که جانشان را از دست ندادند و چه افرادی که طرد اجتماعی وسیاسی نشدندو چه افرادی که از کشورشان نگریختند...!!؟؟؟

توده های مردم همواره چشمانشان به دهان بزرگانشان و رهبران و نخبگانشان است!!

و در انتها از حضرتعالی تقاضا دارم که تئوری جنبش خلق عرب (که مفهومی کاملا گنگ برای ملت شریف ایران و خوزستان جدایی ناپذیر از ایران است) را توضیح بفرمایید!

وسلام علی من اتبع الهدی

باتشکر وسپاس فراوان

احمدرضا سعیدزاده 28 ژوئن 2012 میلادی


وپاسخ صفحه ی ایشان نیم ساعت بعد از ارسال سوال:

العلامة الدكتور الشيخ عيسى بن عبدالحميد الخاقاني

برادر گرامی جناب احمد رضا سعید زاده پیام شما در اولین فرصت به حضرت آقا منتقل و پاسخ به خدمتتان مرجوع میشود.
با تشکر، مدیریت.
قضاوت با شما ...!؟

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱  |
 بررسي تاثيرات فرهنگي و اجتماعي آزادسازي خرمشهر بر هويت ملي

مقدمه

مفهوم هويت و به ويژه هويت ملي از جمله مفاهيم اساسي است كه در عصر جديد بوجود آمده است. احياي آن از سوي بعضي از متفكران جهان سوم به منظور ايجاد يك نوع وفاق و همبستگي اجتماعي براي مقاومت در مقابل يك سري از حوادث پيش آمده اجرا مي‌شود. در واقع، واژه هويت به معناي مشابه سازي و يكساني به كار مي‌رود (جنگينز، ص 5) بدين معناي كه فرد مجموعه خصايص و خصوصيات رفتاري خود را از روي آن، به عنوان يك گروه اجتماعي مي‌شناسند. هويت ملي و قومي نوعي از هويت جمعي است كه در آن احساس همبستگي با اجتماع بزرگ ملي و قومي و نيز آگاهي از آن نوعي احساس تعلق و فداكاري در راه آن است.(اشرف، ص 8)

با اين حال مي‌توان گفت هويت موجب پيوستگي، همراهي و چسبندگي اعضاي يك جامعه است . به عنوان مثال منافع مشترك و سرنوشت مشترك يكي از مهم‌ترين وجوه هويت مي‌باشند.

البته، نبايد از اين نكته غافل شد كه مفهوم هويت يكي از مهمترين مباحث مربوط به علوم اجتماعي مي‌باشد كه داراي پيچيده‌ترين مفاهيم در اين علم است، كه در اين رابطه در مقايسه با ديگر مفاهيم علوم اجتماعي آثار كمتري درباره آن وجود دارد.

هويت ملي: تعريف و ابعاد آن

از هويت ملي نيز چون ساير مفاهيم در علوم انساني تعاريف مختلفي ارائه شده است كه همگي داراي جوهره مشتركي است كه برگرفته از ابعاد و عناصر اصلي هويت ملي است.

هويت ملي فرايند پاسخگويي آگاهانه يك ملت به پرسش‌هاي پيرامون خود، گذشته، كيفيت، زمان، تعلق خاستگاه اصلي و دايمي، حوزه تمدني، جايگاه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزش‌هاي مهم از هويت تاريخي خود است.

از نظر جامعه‌شناختي هويت ملي داراي ابعاد اجتماعي و تاريخي، جغرافيايي، سياسي ، ديني ، فرهنگي و ادبي است.

بعد اجتماعي هويت ملي، ناظر به احساس تعلق خاطر مشترك و تعهد افراد به اجتماع ملي است. بعد تاريخي، بر خاطرات، رخدادها، شخصيت‌ها و فراز و نشيب‌هاي تاريخي و بعد جغرافيايي، به قلمرو يك سرزمين مشخص نظر دارد. بعد سياسي هويت ملي ، تعلق به يك نظام واحد سياسي و ارزش‌هاي مشروعيت‌بخش به يك دولت ملي است و بعد ديني هويت مقايسه مذهبي مشترك و وفاداري و اعتقاد به آيين‌هاي آن است.

ابعاد فرهنگي و ادبي نيز ناظر بر سنت‌ها، اسطوره‌ها، فولكورها، هنر، معماري ، زبان و ادبيات ملي است.

علاقه و دلبستگي به عناصر هويت ملي، في الجمله در كلام و رفتار مردم متعلق به آن هويت، تجلي محسوس دارد. چنانكه كمتر فردي از يك جامعه را مي‌توان سراغ گرفت كه داراي تعلق خاطر عاطفي به سرزمين، آداب و رسوم، فرهنگ و زبان مادري نباشد. بخش محلي از اين تعلق خاطر به فرايند نهادينه سازي اين عناصر در شخصيت فرد در دوران كودكي باز مي‌گردد. سرزمين و جغرافياي طبيعي؛ يعني محيطي كه فرد در آن چشم باز مي‌كند و خاطراتش در آن شكل مي‌گيرد، از نخستين عناصر هويت است كه در ذهن افراد جاي مي‌گيرد و در بزرگ سالي نيز توام با خاطرات عهد كودكي همواره با آدمي همراه است.

همچنين پيوند با يك نظام سياسي و احساس وفاداري به آن در قالب يك دولت ملي، بخش‌هايي از هويت ملي هستند كه گرچه اكتسابي هستند، اما احساس وفاداري و تعلق عاطفي و عميق را ايجاد ميكند كه فرد ناخودآگاه نسبت به آن‌ها يك رابطه صميمانه برقرار مي‌كند و خود را در پيوند و تعلق به آن و جدا از ساير هويت‌هاي متفاوت تقسيم‌بندي مي‌كند ميدان بروز اين تعلق خاطر ، اغلب جايي است كه عنصر معارضي با اين گرايش‌هاي دروني شده، ظهور مي‌كند. به عنوان مثال، هنگامي كه سرزمين،‌تاريخ و ارزش‌هاي ديني و فرهنگي كشور در تصرف قرار مي‌گيرد، تعلق‌خاطر انسان به اين عناصر او را به صف‌بندي و تعيين جايگاه خود در معارضه مي‌كشاند و نوعاً در رديف حاميان عناصر هويت ملي قرار مي‌دهد. بدين‌سان عرصه ظهور و بروز تعلق خاطر به ابعاد هويت ملي زماني است كه احساس مي‌شود اين عناصر مورد قضاوت ناعادلانه ، تعرض يا بي‌مهري قرار گرفته‌اند. در چنين مواقعي فرد ميل به احساس جانبداري از عناصر هويتي خود را در قالب رفتار، كلام يا جهت‌گيري خاص نشان مي‌دهد. (گودرزي، ص112-114)

در اين مقاله كوشيده‌ايم بانگاهي ژرف‌تر بر يكي از بزرگترين و مهم‌ترين عمليات‌هاي دوران دفاع مقدس، تعلق‌خاطر رزمندگان اسلام را با عناصر هويت ملي ارائه نماييم.

در واقع اين مقاله را بر مبناي تحليل تعلق خاطر رزمندگان اسلام در عمليات آزادسازي خرمشهر، به عناصر و شاخص‌هاي هويت ملي قرار مي‌دهيم. با اين تذكر كه عمليات آزادسازي خرمشهر به عنوان فتح و نصر عظيم است، فراخور اين مقاله فقط هويت اجتماعي و فرهنگي عمليات مورد بررسي قرار گرفته است.

مروري بر فتح خرمشهر:

سوم خرداد، سالگرد روزي است كه اتحاد و همبستگي ملتي به پاخاسته ثمر بخشيد و رزمندگاني بسيج شده از شهرهاي اسلامي ايران توانستند با رزمي بي‌امان يكي از مهمترين شهرهاي ايران را پس از 578 روز از چنگ دژخيمان بعثي بيرون برانند. شهري كه در ابتداي جنگ حماسه آفريد و مردم آن كه در اثر خيانتها و نامردمي‌هاي بني‌صدر و يارانش بي‌دفاع مانده بودند با چنگ و دندان و در شرايطي كه جز چند اسلحه سبك و كوكتل مولوتفهاي دست‌ساز و ياري خداوند چيزي در اختيار نداشته، بيش از يك ماه در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح مقابله كردند و حماسه آفريدند.

پس از مرحله سوم عمليات بيت المقدس، فرصت لازم در اختيار يگان‌ها قرار گرفت. و در اين ميان، قرارگاه فجر نيز با سه تيپ پياده وارد منطقه عملياتي شد. سپس طي جلسات متعددي با حضور فرماندهان ارشد عالي رتبه نظامي جهت انجام مرحله چهارم، عمليات بيت المقدس طراحي شد.

اين در حالي است كه همگان مي‌پندارند ايرانيان فتح خرمشهر را به بعد موكول كرده و براي اثبات ادعاهاي خود توقف عمليات را در محور شلمچه- خرمشهر گوشزد مي‌كنند.

با اين حال، مرحله چهارم عملياتي طراحي مي‌شود و نقاط ضعف و صدمه ديده نيروهاي اسلام ترميم مي‌شود. محورها و راههاي مختلف شناسايي مي‌شود و نيروها با آمادگي و سازماندهي بهتر تلاش مي‌كنند تا خرمشهر را از چنگال دشمن خارج كنند.

در جبهه مقابل نيروهاي عراق، براي درهم ريختن سازماندهي ايرانيان، همچنان به انجام پاتك و گلوله باران مواضع ايران پرداخته و با حملات گسترده هوايي تلاش كردند تا نيروهاي ايران را از هجوم به خرمشهر منصرف كنند. قسمت اعظم لشكرهاي عراق در منطقه جنوب در محور جديد جمع شده و خود را آماده نبردي عظيم مي‌نمايند.

عمليات در اين مرحله در روز 1 خرداد ماه سال 1361 طرح ريزي مي‌شود و يگان‌هايي از قرارگاههاي فجر، فتح و نصر كه بايستي در عمليات شركت نمايند. به تكميل، تغيير ، گسترش و شناسايي و ساير اقدامات لازم براي كسب آمادگي مشغول مي‌شوند.

سرانجام در اين مرحله، عمليات از ساعت 22 و 30 دقيقه و در تاريخ 1 خرداد 1361 آغاز مي‌شود.

قرارگاه نصر در امتداد مرز پيشروي كرد و موفق شد جاده شلمچه را مسدود كند. قرار گاه فجر نيز توانست ضمن تامين پل نو، نيروهايش را به اروندرود برساند. اما قرارگاه فتح به دليل حساسيت و هوشياري دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر دست يابد و با روشن شدن آسمان در منطقه پليس راه جاده خرمشهر- اهداف متوقف شد.

در برابر تك سريع و غافلگيرانه رزمندگان پرتوان اسلام، نيروهاي عراقي دچار وحشت و سرگرداني شديد شدند و نتوانستند عكس‌العمل مناسبي نشان دهند و ارتباط يگان‌هاي دشمن با يكديگر قطع گرديد. به اين ترتيب، محاصره خرمشهر كامل شد. اما نيروهاي دشمن همچنان در داخل شهر مقاومت مي‌كردند. دشمن براي خارج كردن نيروهايش از محاصره در محدود پل نو و نهر عرايض، از سمت غرب (شلمچه) و شرق (خرمشهر) چندين بار پاتك كرد؛ ليكن با مقاومت يگان‌هاي ايراني مستقر در منطقه مزبور اين پاتك‌ها به شكست انجاميد. سپس دشمن نيروهاي خود را از شمال شرقي خرمشهر به دورن شهر آورد تا توان خود را براي حفظ اشغال خرمشهر تقويت كند.

صبح روز 3 خرداد 1361 حلقه محاصره خرمشهر تنگ‌تر شد و انبوه نيروهاي دشمن كه 2 روز محاصره در هوايي گرم طاقت‌شان را به سرآورده بود، مقاومت را بي‌تاثير دانستند و با خروج از مواضع خود در تمام شهر در چند ستون طولاني و در كنار هم به سوي پليس راه آمدند و در حالي كه تكبير مي‌گفتند و شعار الموت لصدام و دخيل خميني سرمي‌دادند خود را تسليم كردند.

سرانجام خرمشهر قهرمان طي 25 روز نبرد سنگين در سوم خردادماه زماني كه عقربه‌هاي ساعت روي 13 و 50 دقيقه بود پس از 578 روز، آزاد شد. در ساعت 16 و 30 دقيقه بعدازظهر راديوي جمهوري اسلامي ايران اين خبر را اعلام مي‌كند: شنوندگان عزيز توجه فرماييد: خرمشهر شهر خون آزاد شد الله اكبر، الله اكبر (سميعي ، ص 111-117 خرمشهر در جنگ، ص 86-87، بختياري و معين وزيري ، ص 153-156)

تاثيرات فرهنگي و اجتماعي فتح خرمشهر در هويت ملي:

آزادسازي خرمشهر در هشت سال دفاع مقدس در سالهاي اول جنگ تحميلي به فراخور اهميت آن در فرهنگ و جامعه ايراني آثار قابل توجهي برجاي گذاشته است. اگرچه شايد مطالعه آثار و فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس برجامعه و فرهنگ زود باشد ولي نمودهاي آن را در فرهنگ  مي‌توان از هم اكنون مورد بررسي قرار داد.

الف) تاثير فرهنگي:

با هجوم سراسري ارتش بعث عراق به جمهوري اسلامي ايران و آغاز يك جنگ تمام عيار، و پيروزي در عمليات بيت‌المقدس براي فتح خرمشهر تقريباً همه چيز دستخوش تغيير شد. رزمنده‌اي كه در اين عمليات جنگيده (نه جنگ خوانده) با رزمنده‌اي كه تجربه اين فتح بزرگ را ندارد متفاوت است و رزمنده شركت‌كننده در فتح خرمشهر آگاه‌تر و پخته‌تر از رزمنده‌اي است كه در اين فتح شركت نداشته است.

اين عمليات در بحبوحه تنگناهاي اعتقادي و رواني، درس مقاومت و از خودگذشتگي و تحمل مصائب را به افراد جامعه آموخت و بسياري از افراد جامعه را انسانهايي مقاوم، ايثارگر، خستگي ناپذير، فداكار، كم توقع و سختكوش ساخته است. (ويژگي‌هايي كه در قالب خرده فرهنگ ايثار و شهادت آمده است.) و هم چنين باعث افزايش انسجام ملي و فرهنگي و كاهش قوم مداري و تضادهاي مذهبي شده و هم افراد يك جامعه را در يك صف واحد قرار داده است.

ب) تاثير بر فرهنگ غيرمادي با معنوي:

اين فرهنگ مشتمل بر موضوعاتي است كه جنبه كيفي دارد. آثار ادبي ، هنري، فكري، آداب و رسوم، سنت‌ها ، اخلاقيات و ... به طور كلي سرمايه معنوي يك جامعه جزء فرهنگ معنوي جامعه به شمار مي‌روند. (وثوقي و نيك خلق، ص 126-127)

1-   افزايش انسجام ملي و فرهنگي جامعه: (افزايش گرايشهاي ملي و كاهش تضادهاي مذهبي و قومي)

آزادسازي خرمشهر يك واقعه كم نظير در تاريخ دفاع مقدس به شمار مي‌رود كه در داخل خاك ايران انجام شد و با نبردها و عمليات‌هاي ديگر به دليل وسعت منطقه نبرد و هم به دليل اشتياق مردم جهت آزادسازي خرمشهر در جبهه‌هاي نبرد متفاوت بود. اين عمليات در تاريخ هشت‌ساله جنگ تحميلي كم نظير است. زيرا در اين عمليات خصوصاً پس از آزادسازي خرمشهر تمام كشورهاي حامي عراق احساس خطر كردند و مجبور به ارائه پيشنهادهايي براي برقراري صلح شدند و نيز زمينه ورود ايران به خاك عراق مهيا شده بود. در روزهاي اول جنگ و به واسطه اغتشاش‌ها در كردستان، ديگر شهرهاي ايران و نيز فقر عمومي ، نگرشي عامي در كشور بوجود آمده بود و از روح مشاركت اجتماعي بي‌بهره‌اند. ولي مشاركت همه جانبه مردم در بيرون راندن دشمن از خاك ميهن اسلامي خصوصاً در عمليات بيت المقدس از تمام اقوام و اديان تعاون و همكاري در كارها، حفظ وحدت ملي در رويارويي با ستيزه‌ها و تعارض‌ها، انتقال خود به خودي تجربه‌ها، ميهن پرستي، كمك‌هاي جاني و مالي در بيرون راندن دشمن از كشور، همه حكايت از انسجام ملي و رواني و فرهنگي تمام ايرانيان صرف‌نظر از هر دين و قومي داشته و عملكرد مردم ايران در آزادسازي خرمشهر، نمايش تلاش يك ملت منسجم و داراي مشتركات فرهنگي زياد است كه در اين فرهنگ جنبه‌هاي عام آن، جنبه‌هاي خاص را تحت شعاع قرار داده است. بنابراين به تركيب فرهنگ مردم ايران كه داراي ريشه هاي ملي و اسلامي بود، امروزه بعد سومي اضافه شده و آن تاثيرات فرهنگي ناشي از آزادسازي خرمشهر است كه به علت طولاني بودن عمليات، اين تاثيرات پايدار خواهد ماند.

2-   شكل‌گيري خرده فرهنگ:

گروههاي اجتماعي مانند: طايفه، تيره و .. و گروههاي مكاني و محلي، مانند مردم يك ناحيه يا ده ، گروههاي شغلي،‌خويشاوندي، اقليت هاي مذهبي و بالاخره قشرهاي مختلف اجتماعي يك جامعه، هركدام فرهنگ كوچك ويژه‌اي دارند كه در درون چهارچوب گروه اجتماعي خاص‌شان مطرح است و به طور كلي طبيعت و شكل اختصاصي و بومي و محلي دارد. اين فرهنگ كه در عين حال با فرهنگ كل جامعه هماهنگي دارد و از آن پيروي مي‌كند، خرده فرهنگ يا پاره فرهنگ نام دارد (وثوقي  و نيك خلق، ص 138)

در اجتماعاتي مانند جبهه كه افراد به صورت گروههايي به طور جدا از هم كه از نقاط مختلف كشور در مجاورت يكديگر زندگي مي‌كنند و نيز در آنجا هر يك در نقاط و محورهاي جدا از هم مستقر مي‌شوند، هرچند با گذشت زمان تحت تاثير فرهنگ كلي جامعه و برآيند كنش‌هاي متقابل و مبادله فرهنگي آن‌ها قرار گرفته‌اند ولي در عين حال خرده فرهنگ ويژه‌اي نيز دارند. البته آزادسازي خرمشهر هم به نوبه خود داراي خرده فرهنگهايي بود كه در زير ابتدا به زمينه شكل‌گيري خرده فرهنگ تا قبل از عمليات بيت المقدس مي‌پردازيم.

قبل از شروع عمليات بيت المقدس / آزادسازي خرمشهر در خرداد 1361 عده‌اي از رزمندگان ماهها و حتي سالها وقت خود را در محيطي متفاوت با محيطهاي عادي سپري كرده و با افراد مختلف از اقوام، قبايل ، گروههاي زباني، اقليتهاي مذهبي، خرده فرهنگ‌ها و گروههاي ويژه صنفي و طبقاتي در تماس و مراوده بوده‌اند. هم چنين تحت تاثير تبليغات و ارشادت خاصي قرار گرفته و در شرايط ويژه خاصي از نظر محيطي و تكنيكي قرار داشته و مجبور به استفاده از پوشش خاص بوده‌اند. حوادث مختلف و هيجان‌انگيز ديده و بعضاً در شرايط سخت و طاقت فرسا زندگي كرده‌اند. اين محيط و اين شرايط به مرور زمان، رفتارهاي خاصي را موجب شده و در طول زمان اين رفتارها عموميت پيدا كرده و در نتيجه يك خرده فرهنگ جديد و متفاوت با خرده فرهنگ‌هاي ديگر در انطباق با محيط و شرايط جديد تكنيكي و زيستي شكل گرفته است. اين خرده فرهنگ در جبهه پديده فرهنگي خاصي است كه زاييده ماهها و سالهاي قبل از آزادسازي خرمشهر است. رزمندگاني كه هركدام حداقل 45 روز و حداكثر 21 ماه در جبهه‌ها و در يك شرايط زيست محيطي و تكنيكي متفاوت با محيط‌هاي ديگر بسر مي‌برده‌اند.

عوامل مهم در شكل‌گيري خرده فرهنگ جبهه (خصوصاً جبهه جنوبي)

1-   محيط خاص اهواز از نظر زيستي و تكنيك جنگي

2-   محيط خاص اهواز از نظر زبان (عربي)، لهجه (لري) و خرده فرهنگ كه محل تلاقي نيروها محسوب مي‌شد.

3-   محيط خاص منطقه از نظر برپايي و اهميت دادن به مناسك و شعارهاي ديني و مذهبي

4-   محيط خاص منطقه از نظر رجز خواني

5-   محيط خاص منطقه از نظر وجود قشرهاي گوناگون

6-   محيط خاص منطقه از نظر وجود نيروهاي شهري، روستايي و عشايري و ...

7-   محيط خاص منطقه از نيروهاي بومي/ محلي يا غيربومي

8-   و....

بنابراين خرده فرهنگ رزمنده از نظر مكاني متعلق به جبهه جنوب و شرايط خاص آنجا است.

از ويژگيهاي عمده اين خرده فرهنگ، متاثر بودن از آرمان هاي اسلامي و ايدئولوژي مذهبي- خصوصاً شيعه- است. به اين معني كه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، رسوم اخلاقي، آداب و عادات آن پيوستگي فوق العاده با دين دارد و مناسك و شعائر ديني در حد وسيعي برپا داشته مي شود.

1-   ويژگي هاي ظاهري

الف) رفتار ظاهري: نسبت به يكديگر كاملاً‌خونسرد ومهربان هستند.

ب) پوشش ظاهري: لباس بسيار ساده مي‌پوشند. معمولاً چفيه برگردن دارند و داراي پيشاني‌بند مي‌باشند.

ج) خستگي‌ناپذير بودن: در محيط سخت و طاقت‌فرساي جبهه كار را در راه رضاي خدا انجام مي‌دادند و اصلاً‌خستگي احساس نمي‌كردند.

د)تعاون و همكاري: ويژگي «تعاون و همكاري» به جاي «رقابت و سبقت جويي» «جنگ موجب تجمع اعضاي گروه و افزايش روح همبستگي و تجديد شدن پيوستگي و اتفاق نظرات و از بين رفتن اختلافات مي‌شود» (برتول، ص 76) در جنگ به اين علت كه حائلي بين دوست و دشمن نيست تكثر و تنوع وجود ندارد و لذا در رقابت و ستيزه‌جويي جاي خود را به تعاون و همكاري مي‌دهد.

ويژگي «ايثارگري و تعاون»: عمليات آزادسازي خرمشهر، گستره‌اي از عاليترين صحنه‌هاي باشكوه از خودگذشتگي و ايثار، فراروي رزمندگان بود. آنان در خطرپذيري از ديگران سبقت مي‌گرفتند و در سختي‌ها و تنگناهاي نبرد بر ديگران پيشي مي‌گرفتند. يكي از فداكاري‌ها و خود گذشتگي‌هاي رزمندگان را ميتوان رفتن بر روي مين دانست. رزمندگان ايثارگر در شرايط حساس عمليات براي اينكه جان تعدادي از همرزمانش به خطر نيفتد، جان خود را با رفتن روي مين فدا مي‌كرد و بقيه از روي جسد بي‌جان او عبور مي‌كردند.

البته در اين زمينه (خرده فرهنگ) موارد گوناگوني نيز قابل مشاهده است كه ما فقط به ذكر آن‌ها بسنده مي‌كنيم:

ترجيح معنويات برماديات در رفتار، اخلاق، اخلاص، استخاره، رفتار فرودستان با فرادستان و نيز گفتار و رفتار

-        تاثير عمليات بيت المقدس بر فرهنگ گفتاري و نوشتاري:

الف) فرهنگ گفتاري:

اين عمليات در ابتدا تحت عنوان عمليات بيت‌المقدس با هدف آزادسازي مناطق اشغالي در جبهه جنوبي از خاك ايران انجام شد و پس از بدست آمدن موفقيتهاي زياد تحت عنوان فتح خرمشهر يا آزادسازي خرمشهر يا آزادسازي خونين شهر نامگذاري شد و اين واژه‌ها در اشاعه زبان‌ها و لهجه‌هاي مختلف در ساير نقاط ايران مانند عربي، كردي و ... اهميت يافت.

ب) فرهنگ نوشتاري:

- نام‌گذاري مناسبت و ايام عمومي به مناسب آزاد سازي خرمشهر، هر ساله در 3 خردادماه.

- تاثير بر فرهنگ رفتاري:

با آزادسازي خرمشهر كه امروزه به عنوان يكي از مناطق مورد بازديد مردم از حماسه دفاع مقدس تحت عنوان راهيان نور انجام مي‌شود بدون اينكه اجباري براي زنان در كار باشد در اين مناطق چادر سر مي‌كنند و نيز مردان در اين منطقه چفيه برگردن دارند.

1-   بحث‌هاي خانوادگي عمليات بيت المقدس:

پس از آزادسازي خرمشهر و در حين عمليات، گزارش‌هايي از رسانه‌هاي جمعي پخش مي‌شد. در زمان شب‌نشيني‌ها، ديد و بازديدها و هركجا كه جمعي بود و صحبت از چگونگي و يا پيروزي و يا نتايج عمليات مي‌شود و يا اينكه از نحوه برگزاري عمليات سوالهايي پيرامون نحوه و سرنوشت عمليات مطرح بود.

و يا در موقع اعلام حمله و پخش مارش نظامي، مردم و بخصوص مادران حالت دوگانه‌اي داشتند. از يك طرف خوشحال كه شايد جنگ به نتيجه‌اي برسد و از طرف ديگر ناراحت از اين كه حمله همراه با تلفات است و شايد در همين لحظه جنازه يكي از  بستگانش روي زمين افتاده باشد.

2-   بي‌سرپرستي خانواده‌ها:

يكي از پيامدهاي اين فتح بزرگ پديده«زنان و فرزندان بي سرپرست» است. البته در فرهنگ ما مكانيزم‌هايي وجود دارد كه اين خلاء را پر مي‌كند. پدربزرگ، عمو، دايي، گاهي نقش عاطفي پدر را به عهده گرفته و در مواردي هم عمو (برادرشوهر) با زن برادر شهيد خود ازدواج كرده و سرپرستي فرزندان برادرش را به عهده گرفته‌اند. اين فتح بزرگ از اين قاعده مستثني نبود.

ب) تاثير آزادسازي خرمشهر بر فرهنگ مادي:

فرهنگ مادي آن بخش از عناصر فرهنگي را دربرمي‌گيرد كه قابل لمس و اندازه‌گيري و ارزيابي و مقايسه است. و نيز به اشياء مادي، ابزار كار، عكاسي، موسيقي، آموزشي وسايل و غيره كه در زندگي روزمره كاربرد دارد، اطلاق مي‌شود. به طور كلي آنچه از فرهنگ كه جنبه كمي دارد جزء فرهنگ مادي به شمار مي‌رود. (وثوقي‌و نيك خلق، ص 126) تاثيرپذيري اين فرهنگ مادي از آزادسازي خرمشهر شامل موارد زير است:

-        هماهنگي بين نيروهاي مسلح شركت كننده در عمليات.

-        نام گذاري ميادين و خيابان‌هاي كوچه و اماكن عمومي به نام شهداي جنگ در شهر خرمشهر.

-        ساخت ابنيه به نماد مقاومت.

-        مزين شدن شهر و خيابان ها از رنگ و بو و حال و هواي شهادت و شهداي جنگ.

-        احداث پناهگاه.

-        گسترش مهد كودك و مدارس.

-        تغيير مورفولوژي به طوري كه پس از بازسازي شكل جديدي به خود گرفت.

-        تاثير در تقويم رسمي ( روز 3 خرداد)

-        تقويت و تحكيم موقعيت نيروهاي سپاه پاسداران، ارتش و بسيج به طور مستمر و به صورت آمادگي كامل در هر زمان و هر شرايط.

ب) تاثير اجتماعي:

آزادسازي خرمشهر به عنوان يك پديده اجتماعي قابل طرح است. چرا كه:

1-   در خارج از وجود انسان است و هيچ انساني از زمان تولد با كسي در حال درگيري نيست كه او را از منطقه اي خارج كند و آن را بدست بياورد.

2-   آثار و تبعات آن صرف نظر از مفيد بودن براي يك كشور (ايران) و يا غيرمفيد بودن براي كشوري ديگر (عراق)، دامنگير گروه‌هاي زيادي از انسانها و دولت ديگر شده و به طور مستقيم و غيرمستقيم بر آن‌ها تاثير مي‌گذارد. معمولاً انسانهاي درگير در اين عمليات به صورت فردي تاثير زيادي در كنترل و يا تغيير آن ندارند و آثار متعدد و نتايج آن بر انسانها تحميل مي‌شود.

3-   به عنوان يك پديده اجتماعي، عمومي بودن آن قابل طرح است يعني مربوط به يك شخص و يا گروه خاصي نمي‌شود و مربوط به عموم مردم مي‌شود.

1-   از بين رفتن ضمانت اجرايي قوانين و تبعات آن:

گاستول بوتول معتقد است «جنگ برترين و عالي‌ترين جنبش‌هاست و يكي از ويژگي‌هاي اين جنبش‌ها «هنجارشكني و از بين رفتن تابوها است» (برتول، ص 76)

با آغاز حمله و اعلام رمز عمليات كشور از حال عادي به حالت فوق‌العاده درآمد و قوانين عادي ضمانت اجرايي خود را از دست دادند.

2-   تحرك اقتصادي و اجتماعي:

شركت كنندگان در اين حمله، يك دگرگوني در نحوه قشربندي عناصر اجتماعي و تحول در جابجايي طبقات اجتماعي بدست آوردند. اما بيشتر موجب تحرك دو گروه شد.

الف) افرادي كه در عمليات آزادسازي شركت داشتند

مردان شركت‌كننده در عمليات بيت المقدس /آزادسازي خرمشهر با شركت در جنگ امتيازاتي از قبيل ارزش و مقام اجتماعي بدست آوردند.

فرماندهان ارشد شركت‌كننده در اين عمليات بيشترين افتخار و امتياز براي كسب مدارج نظامي را كسب كردند تا جايي كه عده‌اي از آن‌ها به دريافت مدال فتح نايل آمدند.

نتيجه گيري:

چنانكه در صفحات قبل اين پژوهش گفته شد؛ هويت، ناظر به عناصر اوليه و اساسي تشابه و تمايز ميان ما و ديگران بوده و در ذات خود اين تمايز و تشابه را دارد. از اين رو مشتمل بر بنياني‌ترين قلمروهاي تعلق خاطر فردي و جمعي در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي و .. است. به طور كلي ميزان گرايش به هر يك از اين عناصر مجموعه‌اي را تشكيل مي دهد كه نسبت دلبستگي به شاخص هويتي را مي‌رساند.

در اين مقايسه تلاش شد كه از طريق فرهنگ جبهه و عوامل معنوي و فرهنگي دفاع مقدس، عمليات آزادسازي خرمشهر، تاثيرات فرهنگي و اجتماعي تحليل شود. عمليات آزادسازي خرمشهر به عنوان يكي از مهم‌ترين عمليات‌هاي آزادسازي درون مرزي بود كه دشمن متجاوز را تا مرزهاي بين المللي به عقب مي‌كشاند و استراتژي جنگي ايران با عنوان تنبيه متجاوز آغاز  مي‌شد  و شهر مهم بصره در تيررس نيروهاي خودي قرار گرفت. از لحاظ فرهنگي و در بحبوحه فشارهاي اقتصادي و رواني درس ازخودگذشتگي و مقاومت به انسانهاي جامعه آموخته و از سويي ديگر بسياري از انسانهاي جامعه را مقاوم و ايثارگر و فداكار و كم‌توقع و سختكوش ساخت.

در بعد اجتماعي نيز، اين امر (يادآوري آزادسازي خرمشهر) موجب رضايت‌خاطر و تشويق ايثارگران شده و اين تشويق به نوبه خود باعث مي‌شود كه بتوان روي فداكاري آن‌ها در آينده حساب كرد. از طرف ديگر اين امر موجب مي‌شود كه نسل جديد از قهرمانان و مدافعان جنگ الگو گرفته و جامعه به اين وسيله براي آينده خود مدافع، تربيت مي‌كند. همچنين اين امر موجب آشكار شدن فداكاري، ابهت و صلاحيت يك ملت در نزد ملل ديگر شده و خود موجب بازدارندگي و كاستن از تهاجم پذيري جامعه مي‌گردد.

منابع:

1-   اشرف، احمد (1375) ؛ هويت ايراني، گفت و گو، ش 3

2-   (1380)؛ اطلس راهنما-2 ،خرمشهر در جنگ، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

3-   بختياري، مسعود و نصرت الله معين وزيري (1373)؛ ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس ، ج 4، (نبرد بيت المقدس- آزادسازي خرمشهر)، نشر سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران، معاونت تبليغات و روابط عمومي

4-   بوتول، گاستن (1355)؛ پولمولوژي (جنگ شناسي)، ترجمه فريدون سرمد، انتشارات دانشگاه ملي ايران

5-   جنگيز، ريچارد (1381)؛ هويت اجتماعي، ترجمه تورج احمدي،‌نشر شيراز

6-   سميعي، علي (1382)؛ كارنامه توصيفي عمليات‌هاي هشت سال دفاع مقدس، نشر نسل كوثر

7-   گودرزي، حسين (1383)؛ هويت ملي در شعر پژمان بختياري، فصلنامه مطالعات ملي، ش 4، سال پنجم

8-   وثوقي، منصور و علي اكبر نيك خلق (1374)؛ مباني جامعه شناسي، انتشارات خردمند.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱  |
 یک خبر بسیار بد و دردآور .


ساعت ۸ صبح امروز بخاری نفتی کلاس چهارم ابتدایی مدرسه دخترانه شین آباد واقع در روستایی به همین نام در ۵ کیلومتری پیرانشهر کردستان آتش گرفت و ۳۸ دانش آموز دختر این مدرسه با گرفتار شدن در کلاس آتش گرفته اند. به گفته ی شاهدان 7 تن از دانش اموزان جان باخته اند و 12تن دیگر از دانش آموزان حالشان وخیم گزارش شده است.
باز هم عرض تسلیت و تاسف عمیق برای فجایعی که بسادگی می توان جلوی آن را گرفت.


|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱  |
 "روز دانشجو و نگاهی به "جنبش دانشجویی
جنبش دانشجویی، عمل جمعی دانشجویان که زیرمجموعه جنبش‌های اجتماعی محسوب می‌گردد. این نوع حرکت، با ویژگی‌های خاص خودش به عنوان موثرترین فعالیت‌ها جهت اعتراضات و ایجاد تحولات در زمینه‌های گوناگون در تاریخچه نه چندان بلند مدت خود ایفای نقش کرده است.

جنبش به حرکتی جمعی گویند که داوطلبانه و یا بصورت برنامه ریزی شده روی می‌دهد و در آن قصد ایجاد تغییر و تحول وجود دارد، تحولی که می‌تواند در سطح فکر و اندیشه باشد تا دگرگونی نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی.

این حرکت پس از مدتی حالت سازمان یافته به خود گرفته، باعث ایجاد تشکیلاتی خواغهد گردید که دارای رهبری نه لزوماً منحصر باشد.

افراد شرکت کننده در جنبش دارای جهت گیری مشخص و اهداف معینی می‌باشند که بطور آهسته به یک حرکت منظم و منسجم تبدیل شده، تحت گفتمانی غالب بسوی اهداف و آرمانها حر کت می‌کند.

بنابراین پیداست که هر عمل جمعی افراد لزوماً جنبش نیست. و هر عمل جمعی دانشجویان را هم نمی‌توان جنبش دانشجویی نامید. ممکن است فعالیت جمعی دانشجویان در مقطعی جنبش محسوب نگردد و یا در مقاطع مکرر کوتاه مدت با فواصل زمانی زیاد شاهد جنبش دانشجویی باشیم. شکل متکامل آن حرکتی پیوشته است که در مفهوم جنبش بگنجد.

عمل جمعی دانشجویان می‌تواند شامل فعالیت‌های دانشجویی، تحرکات دانشجویی و مبارزاتدانشجویی باشد که می‌توانند جنبش نباشند. البته هر کدام از اینها می‌توانند قابلیت تبدیل به جنبش دانشجویی داشته باشند و زمینه ساز آن گردند. وجود سازمانهای دانشجویی و اتحادیه‌های دانشجویی نیز به هیچ وجه بیانگر وجود جنبش دانشجویی نیستند.

از جمله خصوصیات جنبش‌های اجتماعی که شامل جنبش دانشجویی می‌شود عبارتند از:

  • شبکه‌های تعامل غیر رسمی افراد و گروهها جهت ایجاد شرایط بسیج عمومی
  • ابتنا بر مجموعه‌ای مشترک از اعتقادات و تعلقات که موجب شکل گیری هویتی جمعی برای کل جنبش می‌شود
  • متمرکز بودن بر منازعات سیاسی و یا فرهنگی
  • استفاده در اعتراض عمومی در جریان حرکت

برای بررسی تاریخچه جنبش دانشجویی، اجباراً جریان پیوسته‌ای از حرکات و فعالیت‌های دانشجویی بایستی بررسی شود که شامل نشان دادن فراز و فرودهاست و تنها در مقاطعی عنوان جنبش را یدک می‌کشد.

در جنبش دانشجویی هم مجموعه‌ای از دانشجویان بصورت داوطلبانه حرکتی جمعی را برای ایجاد تغییر و تحولات در دانشگاه و جامعه صورت می‌دهند. تغییراتموردنظر ممکن است در حیطه‌های مختلف فرهنگی، ارزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد.

جنبش دانشجویی، کوششی است در راستای رسیدن به هداف و آرمانهای مشترک، که با شبکه‌های تعامل غیررسمی انجام می‌شود. این حرکت، رهبری مشخصی ندارد و معمولاً دارای رهبری چندسر از سلولهای مختلف است.

باورها و تعلقات خاص مشترک جنبش دانشجویی است که سبب شکل گیری هویت جمعی دانشجویی گردیده، سبب انسجام و همبستگی موثر و کارامد در جهت فعالیت‌های سیاسی می‌شود.

جنبش دانشجویی با ورود در منازعات سیاسی، فرهنگی واجتماعی جامعه تغیییرات تند در این زمینه‌ها را طلب می‌کند و همین باعث ایجاد منازعات و اختلافات بین آنها و حکومت و حتی برخی گروههای خارج حکومت می‌گردد.

از تفاوت‌های جنبش دانشجویی با سایر گروهها این است که درصدد ایجاد تحولات و یا اعمال فشار جهت کسب منافع خاص گروهی نیست و قدرت را نمی طلبد، بلکه در پی فضاسازی و فشار برای پیدایش تغییرات جهت حرکت بسوی منافع عمومی جامعه است.

با توجه به خصوصیات جنبش دانشجویی می‌توان گفت که این جنبش ها، میان دوره‌های بلند مدت نهفتگی و کوتاه مدت کنش شدید در نوسان هستند.

جنبش دانشجویی بر اساس شرایط حاکم بر جامعه و دانشگاه، ایدءولوژیخاصی را دنبال می‌کند که این ایدئولوژی اهداف و آرمانها را معین می‌کند. جهت گیری جنبش دانشجویی و آهنگ حرکتش توسط ایدئولوؤی آن تعیین می‌شود. و همین ایدئولوژی است که وفاداران و مخالفان را خودبخود از هم جدا می‌کند.

فعالان جنبش دانشجویی از جمله روشنفکران جامعه محسوب می‌گردند و بالتبع قبض و بسط تابع جریان روشنفکری هستند. آنها به تناسب این نقش خود دارای دغدغه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعیو سیاسی هستند که با توجه به آن به موضع گیری در رابطه با مسائل حساس جامعه خود و جامعه جهانی اقدام می‌کنند. دانشجویان جنبش دانشجویی هرگز حاضر به ورود در قدرت نیستند و به اصطلاح سیاسی بیرون از سیاست هستند. یعنی در عین حال که خود را موظف به موضعگیری می‌دانند، ولی از هیچ گروه خاصی جانبداری نمی‌کنند و حتی به گروههایی که در راستای آرمان آنها عمل می‌کنند، وابستگس ندارند. این به جهت آن است که گروهها، شیر کنترل آرمانها و اهدافشان نشوند.

فعالان دانشجویی همواره نیرویی بالقوه و انقلابی اصیل محسوب می‌گردند. آنها نه تنها تحول خواه و تغییرساز هستند، بلکه در هر جریان اصلاح گری، قلب حرکت را تشکیل می‌دهند.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱  |
 !نیروی دریایی سپاه یک پهباد امریکایی را غافلگیر کرد
فرمانده نیروی دریایی سپاه از شکار یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی از نوع Scan Eagleتوسط نیروی دریایی سپاه خبر داد.

به گزارش مهر، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که در چند روز گذشته با هدف شناسایی و جمع آوری اطلاعات در حال گشت زنی در منطقه عمومی خلیج فارس بود، به محض ورود به حریم فضای جمهوری اسلامی ایران در تور یگان های پدافندی و سامانه های کنترلی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفتار و در اختیار گرفته شد.

|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱  |
 روح و جانم به فدای خاک پای زائران حسین بن علی (ع) ولی این کار بجا نبود!!

همانطور که مستحضر هستید ضریح امام حسین علیه السلام این روزها بر دستان ملت شریف ایران در حال حرکت است تا به کربلا برسد! و جای این سوال باقی می ماند که چند میلیارد تومان صرف ساخت این ضریح شده است!!؟؟ آیا خود آقا اباعبدالله راضی به صرف چنین هزینه هایی برای این ضریح هستند؟؟؟ آیا حضرت ولیعصر راضی به این موارد هستند؟؟؟ و ده ها سوال بی جواب دیگر!! اکنون که شرایط اقتصادی کشور و مردم ما در بحران است چرا مردم ما موقعیت شناسی را فراموش کرده اند؟؟؟ الان هزاران نفر از فقرای این مرز و بوم و زلزله زدگان مظلوم آذربایجان محتاج یاری ما هستند و ماهم کجا سیر میکنیم!!؟؟ می دانم که الان هزاران اتهام به سویم روانه خواهد شد ولی من باب تذکر به خودم یادآور شدم ونه به کس دیگر! امیدوارم بتوانیم کمی قوه ی درک متقابل را در خودمان افزایش دهیم و انتقاد را مسیری هموار برای رسیدن به مقصد نماییم و نه جنجال و درگیری...‍! از نظر حقیر این هزینه ها باید در جاهای دیگری صرف میشد و مشکلات شیعیان امام حسین با ان حل میشد!! مشکلات زوج های جوان - اقشار کم درآمد و آسیب پذیر - تسریع پروژه های مسکن مهر و صدها طرح جایگزین دیگر....


برچسب‌ها: انتقادی مستدلل
|+| نوشته شده توسط نداي رساي خرمشهر در سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱  |
 
 
 
بالا