نوشته شده توسط : نداي رساي خرمشهر
آیت الله العظمی شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی (ره) :

آیت الله العظمی سید عدنان موسوی غریفی (ره) :

آیت الله العظمی شیخ سلمان خاقانی (ره) :

آیت الله العظمی سید علی عدنانی غریفی (ره) :

آیت الله العظمی سید محمد تقی موسوی خرمشهری (ره) :

آیت الله العظمی سید شبر موسوی غریفی (ره) :

آیت الله العظمی مهری (ره) :

یادشان گرامی باد و روح بلندشان شاد و راهشان پر رهرو باد!

هدف ما فقط یادی از این عزیزان بزرگ مرد تاریخ خرمشهر بوده است اگر دوستان مطالبی در خصوص این عزیزان

در نظر دارند صمیمانه استقبال می کنیم و متشکرمیشویم!


تاريخ انتشار : چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390 |